Elektrokemoterapi Malign Melanom Tedavisinde Fayda Sağlar mı?

tarafından
260
Elektrokemoterapi Malign Melanom Tedavisinde Fayda Sağlar mı?

Prof Dr Canfeza Sezgin
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD Öğretim Üyesi

Deri ve deri altı dokusunda bulunan melanom metastazında ana tedavi seçeneği cerrahi müdahaledir. Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda genellikle kullanılan standart tedaviler kemoterapi ve immünoterapidir.

Başarıyla kullanılan diğer yöntemler arasında elektrokemoterapi, radyoterapi, fotodinamik tedavi ve lokal kemoterapi bulunmaktadır. Cerrahi tedaviye uygun olmayan deri kanserlerinde tedavilerin etkisinin karşılaştırıldığı büyük çalışmalarda cilt kanserlerinin tedavisinde bu yöntemler içinde en etkili yöntemin elektrokemoterapi olduğu gösterilmiştir.

Elektrokemoterapi ile deri ve derialtındaki kanser kitlelerinin yarısında tam yanıt, %75’ inde iyi yanıt elde edilmiştir. Yüksek yanıt oranları yanında ciddi yan etkisinin çok düşük olması diğer tedavi yöntemlerinin önüne geçmesini sağlamaktadır. Deri ve deri altında metastaz gelişmesi, tekrarlamış melanom hastalarının büyük çoğunda görülen bir tablodur.

Özellikle deri – deri altı bölgesinde dağınık yerleşmiş melanom hastalarının tedavisi zordur. Bu hastalarda yüksek yanıt oranı, bölgesel tam yanıtın %50 gibi oldukça yüksek oranda olması, bunun yanı sıra yan etkilerin çok az olması Elektrokemoterapi tedavisini iyi bir tedavi seçeneği olmasını sağlamaktadır.

Özellikle metastaz yapmış melanomun standart tedavisi olan immunoterapinin antikanser yararı, elektrokemoterapi ile beraber uygulandığında artmaktadır. Bu nedenle günümüz modern melanom tedavileri ile beraber uygun hastalara elektrokemoterapi yapılması iyileşme şansını arttırır.