Elektrokemoterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?

tarafından
1108
Elektrokemoterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Elektrokemoterapi(EKT) nedir?
Bir tümör ilk tespit edildiği zaman genellikle cerrahi olarak temizlenir. Ancak bazı olgularda rekürrens veya metastaz şeklinde tekrarladığı izlenebilir. Cilt metastazları ve visseral tümörler EKT ile etkili şekilde tedavi edilebilir.

EKT, düşük doz kemoterapötik ilaçların elektroporasyon işlemi ile kombine edildiği bir tedavi yöntemidir. Elektroporasyon, kanser hücrelerini bir elektrot aracılığı ile doğrudan elektrik akımı uygulanması işlemine denir.

Kemoterapötik ilaçların düşük dozları normalde kanser hücrelerine etkili olamazlar çünkü bu ilaçların kanser hücrelerinin içine girmeleri oldukça güçtür. Bu hücreleri elektrik akımı uygunlandığında hücre membranında bir takım porlar(kapılar) açılır ve ilaçlar hücreye girebilir ve kanserli hücreye karşı etkili hale gelirler.

Elektrokemoterapi(EKT) Süreci

Elektrokemoterapi(EKT) Süreci

EKT basit şeması
(a) Kemoterapötik ilacın enjeksiyon sonrası hücrenin etrafını sarması
(b) Elektrik akımının ardından hücre membranında por formasyonu(kapıların açılması) ve ilacın hücre içine girmesi
(c) Membranın tekrar kapanması sonucu ilacın hücre içinde kalması
(d) İlacın kanser hücresinde geri dönüşümsüz hasara yol açması ve kanserli hücrenin ölmesi

EKT, etkili, iyi tolere edilebilen bir tedavidir. Ve başka tedavilerin ardından da rahatlıkla uygulanabilmektedir.

EKT, semptomları azaltır ve seçilmiş hastalarda hayat kalitesini arttırır. Kemoterapötik ilaçların düşük dozda uygulanmaları nedeniyle normal dokulara etki olmaz iken kanser hücreleri üzerinde en fazla etkiyi göstermeleri sağlanabilmektedir.

Elektrokemoterapi ile ilgili diğer konularımızı Elektrokemoterapi kategorisinden takip edebilirsiniz.